Keyword cho nàng Bạch Dương sẽ là: “Theo nàng, nàng chạy. Trốn nàng, nàng theo.” Để có thể đi cùng Song Tử, ở bên Song Tử lâu dài bạn phải có một lòng kiên trì nhất định còn với Nhân Mã, hãy để cô ấy tự do làm những gì mình muốn.